<menu id="0w4w8"><option id="0w4w8"></option></menu>
<center id="0w4w8"></center>
<center id="0w4w8"></center>
<optgroup id="0w4w8"></optgroup>
<center id="0w4w8"></center>
<tt id="0w4w8"><code id="0w4w8"></code></tt>
<tt id="0w4w8"><code id="0w4w8"></code></tt>

我在哪里缴费和领取教材等相关学习资料?


根据需要在报到时预交,毕业时统一结算,多退少补。入学报到时,到所在学习中心缴费,并领取教材等相关学习资料。

吉祥彩票平台注册